Sortiment šindelových obkladů

Šindelové obklady jsou k dispozici ve třech provedeních a to řezané, štípané a dekorační.

Řezané šindele – obě plochy řezány

Štípané šindele – mají lícovou stranu štípanou a rubovou stranu řezanou (při výrobě dochází k rozříznutí prkének na sbíhavý – konický tvar)

Dekorační šindele – jsou řezané s rovnoběžně seříznutými boky. Lícová strana je strojově rýhována, dodávají se v kartonových krabicích

Podle výskytu přirozených vad se dělí na tři jakostní třídy

I.třída

Nejvyšší, prémiová jakost cedrových obkladů. Obklady jsou bez suků, prasklin, či jakýchkoli jiných vad. Celý šindel je vyroben z jádrového dřeva. Plocha šindele směřuje kolmo, nebo se sklonem maximálně do 45° na směr letokruhů (radiální řez – “Edgegrain”). Jsou dostupné ve dvou variantách – v tradiční nebo s hladce oříznutou spodní hranou (I.A třída).Používají se všude tam, kde je požadována maximální úroveň stálosti a na extrémně exponované plochy.

II. třída

Velmi dobrá jakost, vhodná pro většinu realizací. Expoziční strana je čistá, bez suků a prasklin, případné drobné defekty jsou pouze na části určené k překrytí další řadou obložení. Povolené je omezené množství bělového dřeva. Letokruhy jsou ve sklonu nad 45° k ploše šindele. (tangenciální řez – “Flatgrain”). II. třída obsahuje i šindele se sklonem letokruhů do 45° (edgegrain), které pro drobné vady nemohly být zařazeny do I. jakostní třídy.

III. třída

Třetí jakost cedrových obkladů má častější výskyt drobných defektů. Část bez vad je cca 150mm u 455mm obkladů a 250mm u 610mm dlouhých obkladů. Letokruhy jsou ve sklonu nad 45° k ploše šindele (tangenciální řez – “Flatgrain”). Tato jakost je určená pro vylepšení ekonomické stránky projektů, např. na spodní vrstvy základových řad obložení nebo na drobné stavby (boudy, budky, voliéry…).

Veškeré balíky a svazky šindelových obkladů jsou označeny štítkem o certifikaci výrobce, jakosti a rozměrech šindelů.

I.třída – modrý štítek

II. třída – červený štítek

III. třídy – černý štítek

 

Nabídka šindelových obkladů
Dřevina Jakost/Způsob výroby Délka (mm)
Řezané
Západní červený cedr (WRC) I./řezaný 455
Západní červený cedr (WRC) I.A seříznutá hrana/řezaný 450
Západní červený cedr (WRC) II./řezaný 455
Západní červený cedr (WRC) III./řezaný 455
Aljašský žlutý cedr (YAC) I./řezaný 455
Západní červený cedr (WRC) dekorativní – drážkovaný 440
Štípané
Západní červený cedr (WRC) I./štípaný 610
Západní červený cedr (WRC) II./štípaný 455
Aljašský žlutý cedr (YAC) I./štípaný 455
Plocha pokrytí z 1 svazku nebo 1 krabice cedrových obkladů v m2
(plochy jsou kalkulovány se spárami 5–7 mm pro řezané obklady a 11 mm pro štípané obklady)
Expozice (mm)
140 150 165 175 190 200 215 225 240 255 265
plocha pokrytí z 1 svazku řezaného obkladu délky 455 mm 2,3 m2 2,5 m2 2,7 m2 2,9 m2 3,15 m2 3,35 m2
plocha pokrytí z 1 krabice dekorativního obkladu délky 440 mm 3,65 m2 4,0 m2 4,30 m2 4,65 m2 5,0 m2 5,3 m2
plocha pokrytí z 1 svazku štípaného obkladu délky 455 mm 1,3 m2 1,4 m2 1,45 m2
plocha pokrytí z 1 svazku štípaného obkladu délky 610 mm 1,3 m2 1,4 m2 1,45 m2 1,55 m2 1,65 m2 1,75 m2 1,85 m2 1,95 m2

Waldun Group 002