4 T

Technické informace

Pokládka střešních cedrových šindelů vyžaduje odborné provedení dle níže uvedených zásad.

Maximální expozice dle sklonu střechy
Produkt Sklon střechy Maximální expozice
Cedrový střešní šindel délky 455 mm řezaný 19° a strmější 140 mm
14-18° 105 mm
Cedrový střešní šindel délky 455 mm štípaný 19° a strmější 150 mm
14-18° 115 mm
Cedrový střešní šindel délky 610 mm štípaný 19° a strmější 190 mm
14-18° 145 mm